dijous, 1 de novembre del 2007

SA BUNYOLADA

VAM SELEBRA SE BUNYULADE. YAM DU BUNOLS DE CA NOSTRE I VAM FE UNE FESTA. COM PLUVIA VAM FE SE FEZTE DINS SECOLE. VAN SE MOLT BONS.