dijous, 21 de febrer de 2008

COMENÇAM UN NOU PROJECTE: ELS ESQUIROLS!!!

ES DRACS I ES CEVALLS DESPRES DE DIR MOLS DENIMALS CE VOLDRIEM ESTUDIA VAM FE UNE VUTESIO I VAN GUENYA ELS ESCIROLS. PER ASO CUMNSARM ES PRUJECT DES SCIROLS! VOLEM EPRENDRE MOLTS COSES DACESTS ANIMALONS, COM PER ESEMPLE...: TONI: CA MANJAN? LLUCIA:CE ROEGEN PINYES? LIDIA: CE BEUEN ELS ESCIROLS? MARIA: ON VAN A SERCARLO? JOSE: CE CORN MOLT RAPIT? MIQUEL: PERCE COREN MOLT RAPIT? LLUCIA:CE SON MOLT FINETS? MARIA: CUAN LE JENT DORM CE SURTEN ELS ESCIROLS A PESEXA? MIQUEL:COM FAN ELS NIUS? LLUCIA: ON FAN ELS FAN? MIQUEL: PERCE FAN BOTS DABRE E ABRE? TONI: COM PUJEN ALS ARBES? MARIA: ES SABEN PENJA DE LES BRANCES DELS ABRES? XAVIER: CE PODN FER FURATS ALS ARBRES EMB SES UNGLS? LLUCIA: CE NI A CE BOTEN DE ESCIROLS? MIQUEL: PERCE LES SEUES DENS TALLN TANT? TONI: COM TENAN AL CAP? LLUCIA:COM A CA DE DENTS TENEN? MARC:CA FAN VOLTERETAS ALS ASQIROLS? JOSE: CE FAN CUAN TENEN FRET? MARIA: ELS ESCIROLS TENEN BEBES? LLÚCIA: CE NEXEN DOU O DE LE SEVE MARA? TONI: CA FAN CUAN NO TENEN MENJA? LLÚCIA: CE PODEN MENJA DE TOT? MIQUEL: CE IA DREGONS CE ES DIUEN "BARANOS" CE PRENEN ES MNJA ALS ESCIROLS? EMMA: DE CINS CULOS SON ELS ESCIROLS? TONI: DE CIN CULO TENEN SA COA? LLUCIA: DE CIN CULO TENEN SES UNGLES? LIDIA: CE SE DUXEN? LLUCIA: CE ESTAN SENPRE BRUTS O NETS? MARC: CA BALLEN? TONI: COM TENEN ELS OSUS? LLUCIA: CE DORMEN ELS ESCIROLS? LIDIA: CE SABEN NEDA? EMMA: ON PUDEM TRUBA ESQIROLS? E MENORCE NI A? XAVIER: CE SABN RUDAR SE COA? MARC:CA ES SABAN PUSA DRATS? LIDIA: CE ES POSEN DESCENE?